Роботите ще помогнат на Китай да удвои своя БВП до 2035 г.

Китай използва автоматизацията, за да покрие празнините в производството, оставени от проблемите със застаряващото население, както и за да ограничи разходите за труд